Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC) per a Projectes de Clústers 2022

La reducció del consum de carn és una realitat que va en augment en països desenvolupats. Aquest canvi en els hàbits alimentaris dels consumidors respon d’una banda, a una sensibilització creixent vers la poca sostenibilitat dels sistemes de producció animals convencionals, incloent les dimensions econòmica, social i mediambiental; així com també per aspectes relacionats amb la salut, l’ètica i el benestar animal. En aquest sentit, la indústria alimentària té el repte de desenvolupar i oferir aliments rics en proteïnes alternatives a la carn, que permetin reduir aquests problemes de sostenibilitat lligats als sistemes de producció tradicionals, i adaptar-se als canvis alimentaris dels consumidors.

L‘objectiu principal és estudiar la viabilitat de noves fonts de proteïna alternativa per elaborar productes híbrids carnis. En particular, s’estudiarà i validarà l’ús de micelis obtinguts per fermentació en estat sòlid. El projecte permetrà identificar la viabilitat d’aquestes proteïnes per a l’elaboració de productes carnis híbrids alhora que ajudarà a ampliar coneixements en l’àmbit de la proteïna alternativa. Més concretament, amb el projecte també es vol aconseguir:

  • Identificació del substrat, espècie de fong i condicions de fermentació més adequades per a l’obtenció d’un ingredient apte pel desenvolupament d’un híbrid carni.

  • Obtenció de biomassa fúngica que permeti les proves de formulació i desenvolupament d’un híbrid carni.

  • Estudiar la viabilitat tècnica, industrial i comercial de productes híbrids elaborats amb carn i amb micelis provinents de micoproteïnes. Valorar i comparar aquests híbrids amb els productes elaborats carnis convencionals en relació a la seva composició i valors nutricionals.


  • Participants en el projecte:


Ajuts per a PROJECTES DE REFORÇ COMPETITIU EMPRESARIAL