CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB d’Esteban Espuña, S.A.


Aquest Web ha estat creat per Espuña, S.A. amb caràcter INFORMATIU, per ÚS PERSONAL i GRATUÏT.


Dades Identificatives: Societat amb domicili a Girona, Mestre Turina 39-41, 17800 Olot, i CIF A17008111. Inscrita en el registre mercantil de de Girona, Tom 446, Foli 213, Secció 10, Fulla GI-8542 - Nº intracomunitari: ESA17008111.


- Tota la informació continguda en aquest web, incloent qualsevol tipus de continguts, textos, imatges, dissenys gràfics o codis en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script, FLASH, entre d'altres, és propietat intel·lectual la titularitat la qual correspon a Espuña.


"Correspon a Espuña l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma, i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació".


Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web estan expressament autoritzats per a visualitzar tota la informació que es conté en la mateixa, així com per efectuar "download" o reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics propis, sempre que els elements que hagin estat reproduïts siguin destinats únicament a ús personal de l'usuari i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers o s'instal·lin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a Internet o a
una xarxa local, de manera que sigui possible l'accés d'aquests tercers a la citada informació propietat d'Espuña mitjançant mitjans diferents a la pròpia web. En aquest sentit, els usuaris d'Internet no estan autoritzats per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació (en textos o imatges) continguda a la Web, incloent el seu enviament a través de correu electrònic o la seva distribució, en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat, a una pluralitat d'usuaris.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes al paràgraf anterior, es considera infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat d'Espuña, i donarà lloc
a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

L'accés a aquest web i l'ús que els seus usuaris poden fer de la informació continguda en el mateix, és responsabilitat exclusiva d'aquests usuaris. Espuña no respondrà de les conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús d'informació.


- Així mateix Espuña és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament dels relatius a la marca registrada "Espuña" i totes aquelles esmentades al llarg del lloc web, i en concret les recollides al canal de productes .


- L'accés dels usuaris d'Internet a aquest web en cap mesura els atorga cap dret a utilitzar o explotar en qualsevol forma aquests drets de propietat industrial. Qualsevol infracció o lesió que es produeixi en aquest sentit, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, podent ser perseguida per Espuña mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.


- Espuña no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al seu web, ni en el seu contingut ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los, o actualitzar aquest contingut. Així mateix, Espuña no assumirà cap tipus de responsabilitat per informacions de qualsevol tipus contingudes en altres webs, a les quals aquesta web pugui remetre per mitjà d'enllaços hipertextuals o "links".


La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa, no suposant, en cap cas, un suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les webs de destí. Espuña no serà, en cap cas, responsable del resultat que pugui o pretengui obtenir l'usuari d'Internet dels webs a les que accedeixi a través dels esmentats enllaços.


- Espuña no serà responsable dels danys que poguessin ser ocasionats al sistema informàtic dels usuaris d'Internet per qualsevol causa, incloent, però sense limitació, els danys que puguin ser ocasionats a l'usuari d'Internet com a conseqüència de l'existència de virus a la xarxa . Així mateix, Espuña tampoc respondrà de qualsevol interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema com a conseqüència d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors connectats a la mateixa.


Espuña es reserva el dret a prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi al web qualsevol tipus de contingut contrari a les normes legals o immoral.
A més, Espuña adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a la llei o immoral i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables que introdueixin al web continguts que puguin suposar una violació de la llei.


- Espuña es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d'aquest.


- Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els quals figuri un asterisc* als formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat d'enviar la informació.


- Utilització de cookies: Espuña utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc Espuña S.A -que també es pot consultar i utilitzar sempre de forma anònima i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza Espuña són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'USUARI pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l'USUARI mai no és inserida directament a la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització de l'USUARI quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l'USUARI insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l'USUARI desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-ho sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web d'USUARI.


- Veracitat de les dades. L'USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


A la navegació pel nostre WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.


En concret Vd. ens pot proporcionar informació en els següents apartats:


  • Contacte. Dades de contacte per poder respondre a peticions que Vd. Ens faci. Les seves dades seran conservades mentre siguin necessaris per a gestionar la seva petició.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril del 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè. en algun dels apartats anteriors , seran tractades per ESTEBAN ESPUÑA SA amb la finalitat de prestar els serveis indicats.


Les seves dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal, no seran utilitzades per a la presa automàtica de decisions, ni per a l'elaboració de perfils.


La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de ESTEBAN ESPUÑA S.A, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.


Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.


En qualsevol moment vostè. Pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, suprimir les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a ESTEBAN ESPUÑA, S.A. adreça C / Mestre Turina, 39-41, 17800 OLOT, o per correu electrònic a l'adreça: info@espuna.es, adjuntant el seu DNI. Li recordem que sempre pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).