Si, a més, tenim en compte que del total de la superfície agrícola se’n dedica un 77% per a la producció d’aliments per a animals, la ramaderia esdevé un dels grans responsables de la crisi climàtica. A tot això, cal afegir-hi el creixement de la població mundial i un consum cada vegada més gran de carn, i, a més, la tendència és que augmenti més d’un 20% fins al 2050. A més, l’Organització Mundial de la Salut també adverteix que consumim un 60% més de la quantitat recomanada de proteïna animal. Sembla que haurem de reduir el consum de carn... com ho fem, doncs? I si utilitzem productes vegetals que tenen el mateix aspecte que els productes animals, la mateixa textura i, fins i tot, el mateix gust?
Un dels objectius del projecte “Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a productes anàlegs de la carn (INNOLEG)” ha estat explorar la possibilitat d'expressar i secretar leghemoglobina de soja (LHC2) en el llevat S. cerevisiae. Les hemoproteïnes tenen un paper molt important en el desenvolupament del perfil organolèptic de la carn i, per això, la LCH2 es fa servir en alguns productes anàlegs de carn, ja que en millora l’aspecte i el gust fent-los molt més semblants als seus homòlegs carnis. Aquest fet és molt interessant per a les empreses que elaboren anàlegs de carn, perquè els permet oferir elaborats a partir de materials vegetals i a l’hora també prou atractius pels consumidors de carn. Actualment però, no hi ha cap empresa europea que sigui capaç de produir la LCH2 i és per aquest motiu que estudiar la viabilitat industrial d’aquest procés ha estat també un dels objectius d’aquest projecte.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.