Espuña S.A. participa, gràcies als ajuts de Grups Operatius del DARP 2017 (resolució 6-juny-2018), en el projecte “SOLUCIONS INNOVADORES PER REDUIR L’ÚS DE NITRIFICANTS EN ELABORATS CARNIS CUITS MANTENINT LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA QUALITAT ORGANOLÈPTICA”
L’objectiu principal del projecte és donar respostes a les preguntes:

  • Què cal fer perquè no es perdi tan nitrit funcional durant el procés? Quan i com s’afegeix. Quins paràmetres ajuden a preservar-ne la funcionalitat.

  • Quins adjuvants (químics i tecnològics) potencien la funcionalitat del nitrit residual?El projecte s’articula en els següents eixos de treball:

  • Conèixer quant nitrit queda en el producte final, tenint en compte els diferents tractaments d’elaboració i les dosis afegides.

  • Determinar el contingut de nitrit al llarg de la vida útil del producte a diferents temperatures.

  • Establir quantitat mínima de nitrit necessària per inactivar espora de C. botulinum.


Per a realitzar aquest treball, les empreses càrnies integrants del projecte treballen amb quatre productes diferenciats cadascuna. El projecte s’executarà fins al mes de setembre de 2020.

Més informació del projecte aquí

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Espuña S.A. participa als Grups Operatius 2019 – Projecte: INNOLEG. Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a productes anàlegs de la carn.

El projecte que es presenta té com a objectiu desenvolupar un procés per a l’obtenció de LegHemoglobina en el llevat Saccharomyces cerevisiae, atès que l’obtenció massiva de la seva font original, els nòduls infectats de l’arrel de la soja, no és viable. També es pretén estudiar la viabilitat industrial d’aquest procés i avaluar la utilització de la proteïna per a la millora de preparats vegetals destinats a alimentació humana.

Els resultats previstos en aquest projecte són l'obtenció de LegHemoglobina en un estat suficient de puresa, en quantitats adequades per al seu ús industrial i a un cost raonable. Es preveu que aquest producte es faci servir per a suplementar diverses preparacions vegetals, atès que s'estima que aquesta molècula millora les característiques dels productes en tant que els dota de trets propis de preparats d'origen animal. Per tant, és esperable que com a resultat del projecte arribin a aparèixer en el mercat nous productes per als quals s'ha detectat un mercat creixent a nivell mundial com són aliments de base vegetal.

A més, amb aquest projecte s’espera contribuir a la millora ambiental ja que els productes carnis, especialment de vedella, tenen una elevada incidència en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera (petjada de CO2) així com un alt consum d’aigua en tot el procés d’obtenció del producte final. Els productes anàlegs de carn (ja siguin 100% vegetals o mixtes vegetals-carnis) que es derivin d’aquest projecte suposaran una menor petjada de carboni i petjada hídrica.

Més informació del projecte aquí

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.